Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden die 2Dynamic hanteert zijn opgesteld door de branchevereniging ICT~Office. Deze vereniging behartigt de belangen van IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Modules